AAA PLAYGROUND

Chúng tôi là nhà cung cấp, nhập khẩu, sản xuất thiết bị sân chơi chất lượng cao, v.v.  Chúng tôi đã thiết kế và lắp đặt thiết bị sân chơi ở nhiều không gian khác nhau trên thế giới. Thiết bị sân chơi của chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập thú vị nhằm xây dựng sự tự tin của trẻ và để khả năng sáng tạo của chúng phát triển.

Liên hệ

VIỆT NAM

  • Số 38 Ven Hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  • Tel: 0868 77 3737 – 0765 067 067 – 0778 067 067
  • Tel: +84 24 66 73 3777 – +84 24 66 73 9777

PHÁP

 

newsletter

Loading