TH SCHOOL

  • Chủ đầu tư: TH Group
  • Thời gian: Tháng 8, 2018 (Sân thể thao); Tháng 5, 2020 (Sàn cao su EPDM)
  • Giá trị hợp đồng: 4,3 tỷ đồng
  • Hạng mục: Sân thể thao, sàn cao su EPDM
  • Vị trí dự án: 6 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ

VIỆT NAM

  • Số 38 Ven Hồ Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: 0868 77 3737 – 0765 067 067 – 0778 067 067
  • Tel: +84 24 66 73 3777 – +84 24 66 73 9777

PHÁP

 

newsletter

Loading