TAYPLAY

Tayplay thiết kế các cấu trúc thiết bị vui chơi leo trèo trên dây và leo núi vô cùng tuyệt vời, giúp trẻ em có thể vận động nhiều hơn một cách an toàn. Tại Tayplay, chúng tôi tin tưởng việc vui chơi sẽ giúp trẻ em sống tích cực hơn thông qua hệ thống leo trèo trên dây, leo núi và khung lưới sáng tạo. Chúng tôi mang đến thử thách và niềm vui cho bất kỳ địa điểm nào. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng, thiết kế an toàn và kỹ thuật vượt trội của chúng tôi. Hãy khám phá sự sáng tạo, tính tương tác đặc biệt trên từng thiết bị của Tayplay.

Liên hệ

VIỆT NAM

  • Số 38 Ven Hồ Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: 0868 77 3737 – 0765 067 067 – 0778 067 067
  • Tel: +84 24 66 73 3777 – +84 24 66 73 9777

PHÁP

 

newsletter

Loading