LITTLE TIKES COMMERCIAL

Little Tikes Commercial khơi dậy trí tưởng tượng và sự phiêu lưu thông qua các tác phẩm ngoài trời, được thiết kế đảm bảo an toàn, độ bền và khả năng khám phá không giới hạn.

Trọng tâm của Little Tikes Commercial chính là các cấu trúc vui chơi sáng tạo phù hợp với sự phát triển, khuyến khích trẻ em khám phá, thúc đẩy trí não và cơ thể khỏe mạnh. Các sản phẩm được thiết kế để định hướng cách chơi, ngoài ra còn có nhiều hệ thống, độ tuổi và chủ đề khác nhau bao gồm thiết bị được thiết kế toàn diện, dễ tiếp cận và mang đến nhiều cảm xúc.

Liên hệ

VIỆT NAM

  • Số 38 Ven Hồ Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: 0868 77 3737 – 0765 067 067 – 0778 067 067
  • Tel: +84 24 66 73 3777 – +84 24 66 73 9777

PHÁP

 

newsletter

Loading